PL Tiếng Việt

WIELOKULTUROWA KLASA

Dzieci i młodzież wietnamska w polskim systemie edukacji

Panel edukacyjny:

Konferencja - 6 października 2008

Szkolenia - 11 - 25 października 2008

foto: Ngô Văn Tưởng

W ramach 2. Festiwalu Filmów Wietnamskich „Kino w Pięciu Smakach” Fundacja Sztuki ARTERIA organizuje panel edukacyjny, podczas którego zostanie zorganizowana konferencja oraz cykl szkoleń, poświeconych pracy edukacyjnej z dziećmi wietnamskimi w polskich szkołach.

Konferencja i szkolenia adresowane są do nauczycieli i edukatorów, którzy w swojej pracy szkolnej spotykają się z dziećmi wietnamskimi. Do udziału w warsztatach, w miarę wolnych miejsc, zapraszamy także osoby nie będące nauczycielami zainteresowane poszerzeniem swoich kompetencji w zakresie edukacji międzykulturowej oraz pracą edukacyjną z dziećmi i młodzieżą pochodzącymi z różnych kultur, zwłaszcza wietnamskiej.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy na temat społeczności wietnamskiej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i potrzeb dzieci wietnamskich w polskiej szkole.

Dodatkowo, zaprezentowany zostanie program warsztatów, które stanowią próbę odpowiedzi na potrzeby nauczycieli pracujących z wietnamskimi dziećmi.

Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy na temat kultury i obyczajowości społeczności wietnamskiej oraz nauka umiejętności niezbędnych do pracy z klasą, do której uczęszczają dzieci wietnamskie. Udział w warsztatach jest nieodpłatny.

W programie warsztatów znajdują się panele dotyczące kultury i historii Wietnamu, społeczności wietnamskiej w Polsce, systemu edukacji w Wietnamie, sytuacji i potrzeb dzieci wietnamskich i młodzieży wietnamskiej w polskim systemie edukacji.

Ponadto, warsztaty poświęcone są nabywaniu i kształtowaniu kompetencji międzykulturowych, niezbędnych dla nauczyciela i edukatora pracującego z klasą wielokulturową (w tym komunikacji międzykulturowej, negocjacjom kulturowym, rozwiązywaniu konfliktów międzykulturowych oraz integracji dzieci z różnych kultur).

Wśród osób prowadzących warsztaty znajdują się specjaliści narodowości wietnamskiej i polskiej, teoretycy i praktycy:

* nauczyciele akademiccy zajmujący się kulturą wietnamską i społecznością wietnamską w Polsce,

* trenerzy i edukatorzy pracujący z klasami wielokulturowymi.

foto: Ngô Văn Tưởng

KONFERENCJA

Konferencja odbędzie się w poniedziałek 6. października w godzinach 15.00-19.00 w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (ul. Hoża 88).

Udział w konferencji jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich osób zainteresowanych tematem.

WARSZATATY

Warsztaty odbędą się w formie pięciu jednodniowych szkoleń, w następujących terminach (do wyboru):

* w piątki: 17 i 24 października

* w soboty: 11, 18 i 25 października

Całość warsztatu to jednodniowe szkolenie trwające w godzinach 9.00-18.00, składające się z pięciu sesji (z przerwami).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i odbywa się na zasadzie rekrutacji poprzez ocenę wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej organizatorów (www.piecsmakow.pl). Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu, a informacje o początku naboru pojawią się m.in. na stronie organizatora, w szkołach na terenie Warszawy, w serwisach internetowych tematycznie związanych z edukacją, edukacją międzykulturową, wielokulturowością.

Warunkiem uczestnictwa jest możliwość udziału we wszystkich sesjach w ciągu jednodniowego szkolenia.

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymają publikację tematycznie powiązaną z ich tematyką, zawierającą m.in. teksty ekspertów zajmujących się edukacją międzykulturową oraz kulturą wietnamską, a także przykłady zajęć i warsztatów z zakresu edukacji międzykulturowej, wyniki badań i statystyki na temat mniejszości wietnamskiej, listę materiałów pomocniczych (bibliografia, filmografia).

Odbycie szkolenia w całości daje także możliwość otrzymania certyfikatu ukończenia szkolenia z Biura Edukacji Miasta.

Więcej informacji u koordynatorów panelu edukacyjnego:
Kinga Białek: kinga@arteria.art.pl, 501 639 100,
Emila Skiba: emilia@arteria.art.pl, 606 557 279.

Program szkoleń dostępny jest tu.

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

design: Studio Bakalie realizacja: Pracownia Pakamera animacje - OSTY studio ©2008 Fundacja Sztuki Arteria