!-->

Pięć Smaków Migruje - regulamin

Regulamin konkursu na replikę
7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków


Pobierz regulamin w PDF


  1. Organizator

1.1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Sztuki Arteria z siedzibą w Warszawie, ul. Siennicka 3, 04-005 Warszawa, organizator 7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.

  1. Główne założenia konkursu

2.1. Celem konkursu jest wyłonienie instytucji, która zorganizuje Replikę 7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków – lokalną odsłonę festiwalu, która odbędzie się poza największymi ośrodkami miejskimi. Oprócz pokazów filmów znajdujących się w programie Festiwalu, integralną częścią Repliki powinny stać się także wydarzenia towarzyszące, łączące promocję wiedzy o Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, z oryginalnym, lokalnym kontekstem nadanym im przez organizatora Repliki.

  1. Warunki uczestnictwa

3.1. W konkursie mogą wziąć udział kina i inne instytucje kultury działające poza dużymi ośrodkami miejskimi (w miastach poniżej 300.000 mieszkańców) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym projekcję wybranych filmów w formacie DCP, Blu-ray lub z taśmy 35mm.

3.2. Zadaniem Uczestnika jest przygotowanie programu wydarzeń towarzyszących Repliki, odnoszących się do lokalnego kontekstu i społeczności. Wydarzenia te mogą przybierać różne formy, np. pokazu slajdów, spotkań z podróżnikami lub przedstawicielami lokalnych społeczności azjatyckich, warsztatów, happeningów. Wydarzenia powinny skłaniać do integracji różnych kulturowo społeczności i poszerzania horyzontów, angażować lokalną publiczność i mieć oryginalny charakter.

3.3. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić koncepcję lokalnych działań promocyjnych związanych z organizacją Repliki (np. przygotowanie ulotek, promocja w lokalnych mediach itp.)

3.4. Na wszelkich materiałach promocyjnych powinno znaleźć się logo festiwalu wskazane przez Organizatora, informacja o Organizatorze festiwalu oraz logotypy wskazanych przez organizatora partnerów i sponsorów.

3.5. W formularzu zgłoszeniowym uczestnik konkursu jest zobowiązany przedstawić szacunkową kalkulację budżetu, w której uwzględni planowane przychody ze sprzedaży biletów i innych źródeł oraz cele, na jakie zamierza je przeznaczyć. Wszelkie przychody muszą zostać przeznaczone na cele związane z organizacją Repliki.

3.6. Wszystkie projekcje filmów pełnometrażowych muszą być biletowane. Pozostałe wydarzenia nie muszą być biletowane.

3.7. Uczestnik przedstawia również planowane ramy czasowe Repliki (czas trwania całej Repliki i daty poszczególnych wydarzeń), przy czym muszą się one zawierać w okresie pomiędzy 10 a 20 listopada 2013 r.

3.8. W przypadku wygranej, Uczestnik zobowiązuje się do zorganizowania projekcji dostarczonych filmów oraz wydarzeń towarzyszących i promocji co najmniej w zadeklarowanym zakresie, przy czym organizator konkursu zakłada, że program przygotowany przez Uczestnika może ewoluować. Zmiany w programie wydarzenia muszą być konsultowane i akceptowane przez Organizatora.

3.9. Uczestnik zobowiązuje się także, w przypadku wygranej, do pełnej obsługi wyświetlania napisów dialogowych, dostarczonych przez organizatora, w tym zapewnienia sprzętu technicznego (projektora, komputera i ekranu). Uczestnik może to zrobić we własnym zakresie, np. korzystając z instrukcji przygotowanej przez organizatora lub zaangażować profesjonalną firmę. Napisy nie mogą być w czasie projekcji czytane przez lektora.

  1. Obowiązki Organizatora konkursu

4.1. Organizator konkursu zobowiązuje się dostarczyć instytucji organizującej Replikę Festiwalu 7 filmów pełnometrażowych i dwa zestawy filmów krótkometrażowych wchodzących w skład programu 7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.

4.2. Program filmowy repliki na etapie trwania konkursu ma charakter poufny. W związku z tym uczestnicy konkursu mogą zapoznać się z nim po bezpośrednim kontakcie z organizatorem pod adresem mailowym Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

4.3. Filmy dostępne będą na taśmie 35mm, DCP lub Blu-ray (zależnie od sprzętu dostępnego w miejscu projekcji).

4.4. Dla każdego filmu organizator dostarczy zsynchronizowaną polską lista dialogowa w formacie .srt lub .ass. Organizator na stronie festiwalu piecsmakow.pl udostępnia także przykładową instrukcję wyświetlania napisów przy wykorzystaniu dostępnego publicznie bezpłatnego oprogramowania i służy w tym zakresie własnym doświadczeniem.

4.5. Każdy z dostarczonych filmów/zestawów filmów będzie mógł zostać zaprezentowany na jednym pokazie.

4.6. Koszty transportu kopii filmowych do i z miejsca, w którym odbędzie się replika, oraz koszty wszystkich opłat licencyjnych ponosi organizator konkursu.

4.7. Organizator zobowiązuje się do umieszczenia informacji o dacie i miejscu, w którym odbędzie się Replika na plakatach, ulotkach, katalogach oraz innych ogólnopolskich materiałach promocyjnych 7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków.

4.8. Organizator zapewnia też dostęp do materiałów potrzebnych do przygotowania ulotek i innych materiałów promocyjnych (opisy filmów, zdjęcia).

  1. Przesyłanie zgłoszeń

5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 7. Festiwalu Filmowego Pięć Smaków old.piecsmakow.pl.

5.2. Formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 2 września 2013.

  1. Kryteria oceniania

6.1. Spośród nadesłanych zgłoszeń zostanie wyłoniony jeden zwycięzca.

6.2. W przypadku otrzymania dużej liczby ciekawych zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru drugiego laureata; w takim przypadku zorganizowana zostaną dwie repliki festiwalu.

6.3. Najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny zgłoszeń będzie przygotowany program wydarzeń towarzyszących, jego oryginalność i związek z lokalną społecznością, oraz koncepcja lokalnych działań promujących te wydarzenia.

  1. Wyniki konkursu

7.1.  Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 9 września 2013.

7.2.  Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową.

 

Pytania / uwagi: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Agata Rudowska, tel. 605 648 877, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

realizacja:
Pracownia Pakamera + prodiż
© 2009-2013 Fundacja Sztuki Arteria